მაშასადა.მე საშუალებას გაძლევთ, გამოიკვლიოთ, ვიზუალურად გამოსახოთ და სხვებსაც გაუზიაროთ საქართველოს 18 წელს ზემოთ მოსახლეობის სახელებისა და გვარების ტენდენციები.

მაშასადა.მე აგებულია საქართველოს 2012 წლის საარჩევნო სიაზე დაყრდნობით, რომელიც ამ დროისთვის საქართველოში გავრცელებული სახელებისა და გვარების ყველაზე ახალი და სრულყოფილი ბაზაა.

Source

წყარო

ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია
When

როდის

აგვისტო 2012
Where

სად

საქართველო
People

მოსახლეობა
(18 წელს ზემოთ)

3,613,745
Districts

რაიონი

75
Precincts

საარჩევნო უბანი

3,648
Names

სახელი

47,180
Names

გვარი

74,481
Districts

ყველაზე დიდი რაიონი

ქუთაისი - 163,083
Districts

ყველაზე პატარა რაიონი

ყაზბეგი - 5,788
Oldest

ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი

132
Common

ყველაზე ხშირი ასაკი

22 - 75,672

სახელი

სახელი ხალხის რაოდენობა სახელის რეიტინგი

გვარი

გვარი ხალხის რაოდენობა გვარის რეიტინგი

მოსახლეობა რაიონების მიხედვით

სულ: 3,613,745

თბილისი
რუსთავი
ქუთაისი
ბათუმი
ფოთი

ლეგენდა

  •      > 150,000
  •      100,000-150,000
  •      50,000-100,000
  •      40,000-50,000
  •      30,000-40,000
  •      20,000-30,000
  •      10,000-20,000
  •      < 10,000
  •      არ არის მონაცემები